Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Starostwo powiatowe w Zgierzu stanowi siedzibę starosty oraz zarządu powiatu.

Opis

Powiat to jednostka samorządu terytorialnego składająca się z kilku gmin. Powiat posiada liczne kompetencje opisane w Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym. Szczegółowe kompetencje powiatu opisane zostały w e-learningu.

Władzą wykonawczą powiatu jest zarząd powiatu, na którego czele stoi starosta.

Zadania powiatu zgierskiego realizują wydziały i jednostki organizacyjne, których wykaz znajduje się pod linkami.

Inne

Informacje urzędowe znajdują się na BIP starostwa.

Informacje o powiecie zgierskim znajdują się na stronie powiatu zamieszczonej w naszym serwisie.