Teatr Muzyczny w Łodzi

Teatr Muzyczny w Łodzi rozpoczął swoją działalność w 1945 roku.

Data lub czas powstania

1945 r. (XX w.)