Łódzki Dom Kultury

Łódzki Dom Kultury jest ośrodkiem zajmującym się edukacją kulturalną, organizacją warsztatów i zajęć. W ŁDK odbywają się także liczne festiwale, przeglądy i imprezy artystyczno-kulturalne.

Opis

W Łódzkim Domu Kultury działają następujące ośrodki zajmujące się organizacją zajęć, warsztatów oraz wspierające działalność wydarzeń w danym zakresie:

 • Ośrodek promocji i informacji kulturalnej,
 • Ośrodek teatralny,
 • Ośrodek usług kulturalnych,
 • Ośrodek regionalny,
 • Ośrodek filmowy, w ramach którego działa również Kino ŁDK posiadające dwie sale (Duże Kino, Kino Kameralne),
 • Ośrodek ruchu społeczno-kulturalnego,
 • Ośrodek muzyczny,
 • Ośrodek instrukcyjno-metodyczny.

Łódzki Dom Kultury jest także organizatorem licznych imprez cyklicznych:

 • Łódzkie Spotkania Teatralne,
 • Międzynarodowy Festiwal Komiksu,
 • Forum Współczesnego Dramatu,
 • Łódzkie Przegląd Teatrów Amatorskich,
 • Łódzki Festiwal Chóralny – CANTIO LODZIENSIS,
 • Łódzkie Spotkania z Piosenką Żeglarską KUBRYK,
 • Dni Gór,
 • konkursy recytatorskie.

Data lub czas powstania

1953 r. (XX w.)

Materiał budowlany

Obiekt murowany z cegły.
Archiwum wg daty wydarzenia