Teatr Wielki w Łodzi

Koncepcja powstania Teatru Wielkiego zrodziła się w latach powojennych. Do inauguracji otwarcia doszło ponad 20 lat później. Powstał gmach o doskonałych warunkach akustycznych, ogromnej scenie i zapleczu. Spektakle operowe, baletowe mają rangę światową.

Opis

Oficjalna inauguracja Teatru Wielkiego miała miejsce 19 stycznia 1967 r. Sale prób dla zespołu otwarto wcześniej, bo w 1962 r.
Przedsięwzięcie budowy opery było ogromne jak na czasy powojenne, tym bardziej, że w tym samym czasie powstawał Teatr Wielki w Warszawie. Brak dostatecznych funduszy i zmiany koncepcji powodowały opóźnienia  w realizacji projektu autorstwa Józefa i Witolda Korskich oraz Wiesława Szymborskiego. Powstawał gmach nowoczesny na 1250 osób ze sceną i widownią należącą do najnowocześniejszych na świecie. Wystawiane są dzieła współczesne i klasyczne, opery i przedstawienia baletowe.
W Teatrze Wielkim odbywają się Łódzkie Spotkania Baletowe, których uczestnikami są zespoły z całego świata.

Data lub czas powstania

1949 r. (XX w.)

Teatr powstawał w latach 1949−1967.

Materiał budowlany

Budynek murowany z cegły, otynkowany.

Historia

Budowę gmachu Opery Łódzkiej rozpoczęto w roku 1948. Jednak zespół Opery Łódzkiej przygotował premierę „Strasznego Dworu” na 18 października 1954 r., która gościnnie odbyła się na scenie Teatru Nowego. Opera Łódzka z dniem 23 sierpnia 1966 r. została zmieniona na Teatr Wielki w Łodzi. Uroczyste otwarcie odbyło się 19 stycznia 1967 r., któremu towarzyszyło przedstawienie „Halka” St. Moniuszki.

Forma ochrony prawnej

Wpisy w wojewódzkim rejestrze zabytków:
  • Teatr Wielki w Łodzi, nr rej.: A/202 z 1976-09-07

Położenie obiektu

Obiekt położony w centrum miasta, dzielnica Śródmieście.
Dostępny parking niestrzeżony. Dostępna komunikacja tramwajowa linia nr 7, 9, 12, 13 oraz linia autobusowa nr 51, 51A, 51B, 53, 57, 58, 58A.

Dostępność

Obiekt dostępny w godzinach pracy teatru.

Źródła, informacje w Internecie

  • Bonisławski R, Podolska J., Spacerownik Łódzki, Łódź 2008;
  • Stefański K., Atlas Architektury dawnej Łodzi do 1939 r., Łódź 2003;
  • http://www.operalodz.com.
Archiwum wg daty wydarzenia