Gmina Zgierz

Gmina wiejska Zgierz znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim. Składa się z 40 sołectw, a siedzibą gminy jest Zgierz.

Powierzchnia: 19 883 ha

Opis

Gmina Zgierz położona jest w centralnej części województwa łódzkiego i składa się z 40 sołectw otaczających od północy miasto Zgierz. Gmina ma charakter rolniczy, prawie 60% jej powierzchni zajmują użytki rolne. Znajdziemy tutaj również bardzo dużo terenów leśnych oraz rezerwatów przyrody. Na terenach gminy znajduje się także Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.

Będąc na terenie gminy warto odwiedzić takie miejsca jak dwór i park dworski w Dzierżąznej, dwór i park dworski w Kęblinach, dwór w Giecznie, kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Białej, kościół pw. Wszystkich Świętych w Giecznie i park w Glinniku.

Przez tereny gminy przechodzi także kilka szlaków turystycznych, w tym konne i samochodowy.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Zagospodarowanie turystyczne jest dobrze rozwinięte na terenie gminy Zgierz. Najwięcej znajdziemy tutaj gospodarstw agroturystycznych i ośrodków wypoczynkowych czy kolonijnych. Występują tutaj także hotele, restauracje i kawiarnie oraz liczne stajnie i stadniny koni.

Inne

Więcej informacji o gminie można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.