Ozorków

Ozorków to miasto znane już w XV wieku. Prawa miejskie uzyskało w 1816 roku. Od lat 20. XIX wieku staje się prężnie rozwijającym ośrodkiem przemysłu włókienniczego.

Powierzchnia: 1 544 ha

Opis

Historia miejscowości

Pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1415 roku kiedy właścicielami osady była rodzina Szczawińskich herbu Prawdzic. Położenie wśród gęstych lasów i bagien nie sprzyjało rozwojowi. Dopiero w 1807 roku, ówczesny właściciel miejscowości Ignacy Starzyński, sprowadza do Ozorkowa pierwszych sukienników z Saksonii. W 1816 roku Ozorków zyskuje prawa miasta prywatnego, które zamieszkiwane jest już przez 117 sukienników. Rok później do miasta przybywa z Akwizgranu rodzina Schlosserów, która rozpoczyna w mieście wielkoformatowy przemysł. W mieście powstaje przędzalnia wełny, później bawełny.

Na początku lat 20. XIX wieku Ozorków jest większym ośrodkiem włókienniczym niż pobliski Zgierz i Łódź. W 1828 roku miasto zamieszkuje już prawie 6 tysięcy osób. W latach 30. XIX wieku Karol Schlosser buduje największą w mieście fabrykę włókienniczą. W 1866 roku, za kolejnego właściciela Feliksa herbu Lubieńskiego, Ozorków staje się miastem rządowym. Miano to przyciąga nowych inwestorów. I wojna światowa przyczyniła się do zahamowania rozwoju, ale okres dwudziestolecia międzywojennego daje nowe inwestycje rozwojowe. W 1928 roku Ozorków zostaje połączony koleją z Łodzią i Kutnem, a po elektryfikacji miasta, zyskuje połączenie tramwajowe z Łodzią przez Zgierz. Okres II wojny światowej to największy regres w rozwoju miasta. Liczba mieszkańców z 19 tysięcy spada prawie o połowę. Okres Polski Ludowej odbudowuje i rozwija zakłady przemysłowe, które prężnie działają do lat 90. XX wieku. Dziś Ozorków stawia na nowe gałęzie przemysłu oraz branżę usługową związaną z bliskością autostrady A-2 oraz drogi krajowej nr 1. 

Miejsca warte odwiedzenia

  • Kościół św. Józefa jest najstarszym zabytkiem Ozorkowa, pierwszą wzmiankę o nim można odnaleźć w zapisie z 1654 r. Dziś pamiątką po tej pierwszej budowli jest prezbiterium i część nawy głównej kościoła.
  • W czasie rozwoju miasta i powstawania osady przemysłowej na początku XIX w. do Ozorkowa zaczęli zjeżdżać osadnicy ewangeliccy z różnych części ziem polskich i Europy. W latach 1840–1842 powstał kościół ewangelicki w klasycystycznej formie.
  • Pałac Schlosserów przy ul. Listopadowej, to jeden z najciekawszych zabytków Ozorkowa. Wybudował go w stylu klasycystycznym jeden z największych fabrykantów Fryderyk Mateusz Schlosser.
  • Na dzisiejszej ul. Łęczyckiej w połowie XIX w. rodzina Schlosserów postawiła klasycystyczny pałac . Pałac został rozbudowany w latach 1870–1880, w stylu późnego empire. Zwieńczony jest on trójkątnym frontonem. Nad którym znajduje się rzeźba fortuny. Obok budynku pałacu odnaleźć można budynki gospodarcze i fabryczne. Przed pałacem stoi piękna fontanna klasycystyczna. Wszystko otoczone jest kutym ogrodzeniem.
  • W Ozorkowie zachowało się także sporo domów tkaczy, bądź kamieniczek z przełomu XIX i XX wieku.
  • W mieście można znaleźć także obiekty techniki jak np. dawną motarnię bawełny na ulicy Listopadowej.

Przez obrzeża miasta biegnie krótki odcinek Łódzkiego Szlaku Konnego.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Bliskość autostrady A2 i biegnąca przez miasto droga krajowa nr 1 przyczyniła się do powstania wielu zajazdów i punktów gastronomicznych na obrzeżach miasta.

W odległości ok. 2 km od Ozorkowa znajdują się dwa duże kompleksy leśne o funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

Wypoczynkowi i rekracji służy zbudowany na terenie miasta sztuczny zbiornik wody oraz nowoczesna kryta pływalnia i inne obiekty sportowe.

Inne

Więcej informacji o miejscowości można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.