Gmina Dłutów

Gmina wiejska Dłutów znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie pabianickim. Składa się z 20 sołectw, a siedzibą gminy jest wieś Dłutów.

Powierzchnia: 10 123 ha

Opis

Gmina Dłutów leży w powiecie pabianickim. Podzielona jest na dwadzieścia sołectw. Znajdują się tu największe w całym powiecie kompleksy leśne, dodatkowo urozmaicone rzeczkami i stawami. W regionie tym występują także tereny bagienne, zasiedlane przez różne gatunki ptactwa leśnego i wodnego. Na obszarze tym można spotkać siedliska bociana czarnego-gatunku znajdującego się obecnie pod ochroną. Działalność gospodarcza gminy jest oparta głównie na działalności rolniczej prowadzonej w gospodarstwach indywidualnych.

Będąc na terenie gminy Dłutów warto zobaczyć takie miejsca jak zespół dworski w Dłutowie, pomnik PZL-37 „Łoś” czy też park przy domu dziecka w Hucie Dłutowskiej.

Przez tereny gminy przechodzi także kilka konnych szlaków turystycznych.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Baza turystyczna jest dobrze rozwinięta na terenie gminy Dłutów. Znajdziemy tutaj kilka gospodarstw agroturystycznych, restauracje i pizzerie, hotele a także ośrodki wypoczynkowe i ośrodek jazdy konnej.

Inne

Więcej informacji o gminie można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.