Gmina Łyszkowice

Gmina wiejska Łyszkowice znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Składa się z 21 sołectw, a siedzibą gminy jest wieś Łyszkowice.

Powierzchnia: 10 699 ha

Opis

Gmina Łyszkowice leży w powiecie łowickim i ma charakter rolniczo-przemysłowy. W strukturze jakości gleb przeważają grunty słabsze IV i V klasy. Największa liczba gospodarstw rolnych znajduje się w przedziale od 5 do 10 ha. Tylko nieliczne zajmują areał powyżej 30 ha, w których można prowadzić produkcję zbożową i roślinną na większą skalę. Na terenie gminy znajdują się tereny łowieckie szczególnie atrakcyjne dla myśliwych polujących na kaczki i bażanty. Istnieją również stawy wędkarskie.

Warto zobaczyć na terenie gminy takie miejsca jak gorzelnia i cukrownia w Łyszkowicach czy osada kultury łużyckiej w Bobiecku. 

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Na terenie gminy Łyszkowice znajdziemy lokalne sklepy, apteki i zakłady opieki zdrowotnej. Znacznie lepiej zagospodarowanie turystyczne rozwinięte jest w pobliskim Łowiczu.

Inne

Więcej informacji o gminie można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.