Gmina Kocierzew Południowy

Gmina wiejska Kocierzew Południowy znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Składa się z 19 sołectw, a siedzibą gminy jest wieś Kocierzew Południowy.

Powierzchnia: 9 375 ha

Opis

Gmina Kocierzew Południowy położona jest północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Jest gminą typowo rolniczą, prawie 95% jej powierzchni stanowią użytki rolne. Przeważają gospodarstwa o powierzchni ok. 9 ha. zajmujące się hodowlą trzody chlewnej i bydła mlecznego. W Gminie rozwija się też sadownictwo oraz produkcja ogrodnicza.

Odwiedzając gminę warto zobaczyć kaplicę pw. św. Rocha w Boczkach, kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Kocierzewie Południowym czy zespół dworski w Osieku.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Na terenie gminy Kocierzew Południowy znajdziemy wiele sklepów lokalnych, zakłady opieki zdrowotnej oraz aptekę. Znacznie lepiej zagospodarowanie turystyczne rozwinięte jest w pobliskim Łowiczu.

Inne

Więcej informacji o gminie można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.