Gmina Chąśno

Gmina wiejska Chąśno znajduje się w województwie łódzkim, w powiecie łowickim. Składa się z 16 sołectw, a siedzibą gminy jest wieś Chąśno.

Powierzchnia: 7 162 ha

Opis

Gmina Chąśno położona jest w północnej części województwa łódzkiego. Obszar gminy charakteryzuje się dobrymi warunkami glebowymi. Jest tu silnie rozwinięta produkcja trzody chlewnej. Działalność gospodarcza na terenie gminy to głównie drobne usługi dla ludności, transport towarowy, budownictwo, drobny handel i inne. Krajobraz gminy jest typowym dla obszarów intensywnie wykorzystanych rolniczo. Charakteryzuje się florą i fauną w znacznym stopniu zorganizowaną i kontrolowaną przez człowieka. Najcenniejszym obszarem w strukturze przestrzennej krajobrazu jest dolina rzeki Nidy zasilana w Mastkach przez niewielki zbiornik retencyjny.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Na terenie gminy Chąśno znajdziemy lokalne sklepy wielobranżowe oraz aptekę i zakłady opieki zdrowotnej. Znacznie lepiej baza turystyczna rozwinięta jest w pobliskim Łowiczu lub Kutnie.

Inne

Więcej informacji o gminie można znaleźć na stronie:

Informacje o urzędzie gminy znajdują się na karcie poświęconej samorządowi.