Facebook
Ankieta

Kontakt

Kontakt do zarządzającego portalem

Redakcja:

sekretariat@instytutiz.pl

 

Zarządca portalu:

Instytut Informatyki i Zarządzania
95-200 Pabianice, ul. Szpitalna 15
tel. (42) 201 13 00
faks (42) 683 04 23, (42) 201 13 03
e-mail: sekretariat@instytutiz.pl
www.instytutiz.pl

 

NIP 7272660642
REGON 100087765


Numer ewidencyjny wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych 2.10/00046/2006
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) nr 0000242379
Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia
Rozpoczęcie działalności w 2005 roku