Facebook
Ankieta

Powiat skierniewicki

Powiat skierniewicki znajduje się w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Składa się z 9 gmin, a siedzibą władz powiatu są Skierniewice.

Powierzchnia: 75 441 ha

Opis

Powiat Skierniewicki położony jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego.
W skład powiatu wchodzą gminy wiejskie: Bolimów, Głuchów, Godzianów, Kowiesy, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.
Są to wsie otaczające miasto na prawach powiatu-Skierniewice. Powiat ma charakter rolniczy, niewielkie, lokalne przedsiębiorstwa znajdują się w kilku wsiach. Na terenie powiatu znajdziemy wiele rezerwatów przyrody oraz Bolimowski Park Krajobrazowy.

Odwiedzając powiat warto zobaczyć takie miejsca jak dwór w Pamiętnej, kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu, kościół parafialny pw. św. Marcina w Chojnacie, kościół parafialny pw. św. Wojciecha i pałacyk łowczego w Makowie, kościół pw. Świętej Trójcy w Bolimowie, zespół dworski w Dolecku, zespół dworski w Nowym Dworze, zespół dworski w Strobowie, zespół dworski w Trzciannie i zespół dworski w Żelaznej.

Przez tereny powiatu przechodzi także kilka szlaków turystycznych, w tym konne i samochodowe.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Zagospodarowanie turystyczne jest dobrze rozwinięte na terenie powiatu. Znajdziemy tutaj gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe czy kolonijne, schronisko młodzieżowe, karczmy, stadniny i stajnie.

Inne

Więcej informacji o powiecie można znaleźć na stronie:

Jednostką zarządzającą powiatu jest Starostwo Powiatowe. Informacje urzędowe odnaleźć można na BIP starostwa.