Facebook
Ankieta

Powiat łowicki

Powiat łowicki znajduje się w północnej części województwa łódzkiego. Składa się z 9 gmin i miasta Łowicz, które jest także siedzibą powiatu.

Powierzchnia: 98 688 ha

Opis

Powiat łowicki położony jest w północno-wschodniej części województwa łódzkiego.

W skład powiatu wchodzą:

Posiada dogodne połączenia komunikacyjne. Jest to rejon o nasilonej specjalizacji rolniczej zwłaszcza w zakresie warzywnictwa, sadownictwa, żywca wieprzowego oraz produkcji mlecznej. Za przemysłową wizytówkę powiatu uważa się przemysł rolno-spożywczy. W strukturze branżowej przeważa przetwórstwo owoców i warzyw oraz mleka. W dalszej kolejności reprezentowane są firmy przemysłu mięsnego. Z pozostałych branż ma jeszcze znaczenie przemysł zbożowy.

Odwiedzając powiat warto zobaczyć takie miejsca jak zabytkowe domy i kamienice, dwór dziekanów, kościół kolegiacki pw. Wniebowzięcia NMP, zespół pałacowy gen. Klickiego, zespół klasztorny Bernardynek i kościół ewangelicki w Łowiczu, dwór i park w Borówku, dwór w Stanisławowie, kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP w Bąkowie Górnym, kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Bielawach, kościół parafialny pw. św. Jakuba Apostoła w Zdunach, kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym, kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej i zespół pałacowy w Nieborowie, park romantyczny w Arkadii, Skansen w Maurzycach, zespoły dworskie w Mrodze i Psarach oraz zespół pałacowy w Walewicach.

Przez tereny powiatu przechodzi także kilkanaście szlaków turystycznych, w tym konne i samochodowe.

Podczas rajdu lub wędrówce po Łódzkim Szlaku Konnym możesz skorzystać z miejsca postojowego. Jest ono świetnie przystosowane dla koniarzy, ale jednocześnie daje możliwość odpoczynku dla innych turystów.

Wirtualny spacer w 3D

Łódzki Szlak Konny – Miejsce postojowe Rogóźno

Podczas rajdu lub wędrówce po Łódzkim Szlaku Konnym możesz skorzystać z miejsca postojowego. Jest ono świetnie przystosowane dla koniarzy, ale jednocześnie daje możliwość odpoczynku dla innych turystów.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Zagospodarowanie turystyczne jest dobrze rozwinięte na terenie powiatu łowickiego. Zajdziemy tutaj najwięcej gospodarstw agroturystycznych ośrodków wypoczynkowych czy szkoleniowych oraz hoteli. Występują tutaj także kawiarnie, restauracje oraz wiele zajazdów.

Inne

Więcej informacji o powiecie można znaleźć na stronie:

Jednostką zarządzającą powiatu jest Starostwo Powiatowe. Informacje urzędowe odnaleźć można na BIP starostwa.