Facebook
Ankieta

Powiat kutnowski

Powiat kutnowski znajduje się w północnej części województwa łódzkiego. Składa się z 11 gmin, a siedzibą powiatu jest Kutno.

Powierzchnia: 88 666 ha

Opis

Powiat Kutnowski położony jest w północnej części województwa łódzkiego, na granicy z województwami mazowieckim i wielkopolskim. Siedzibą jest Kutno.

W skład powiatu wchodzą:

Przemysł w regionie kutnowskim zlokalizowany jest zarówno w miastach jak i na terenie gmin wiejskich, ponieważ powstał na bazie naturalnej jaką jest rolnictwo.Gleby powiatu kutnowskiego stanowią dobre zaplecze dla przemysłu rolno-spożywczego. Dominującymi zakładami są: cukrownie, młyny, gorzelnie, elewatory, wytwórnie pasz, zakłady mięsne, mleczarnie, centrale nasienne.

Odwiedzając powiat warto zobaczyć takie miejsca jak dwór i park w Krzyżanowie, dwór i park w Miłonicach, dwór Szomańskich, kościół pw. św. Wawrzyńca, Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie, kościół parafialny pw. Narodzenia NMP i św. Wojciecha w Głogowcu, kościół parafialny pw. św. Andrzeja w Woli Pierowej, kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Żychlinie, zespół dworski w Franciszkowie, zespół dworski w Głogowej, zespół dworski w Imielinie, zespół dworski w Suchodębiu, zespół pałacowy w Kterach i Siemianicach oraz zespół zamkowy w Oporowie.

Przez tereny powiatu przechodzi także kilka szlaków turystycznych, w tym konne i samochodowe.

Charakterystyka zagospodarowania turystycznego

Zagospodarowanie turystyczne jest dobrze rozwinięte na terenie powiatu. Znajdziemy tutaj takie obiekty bazy turystycznej jak liczne hotele, ale i pensjonaty, kwatery prywatne, pokoje gościnne, restauracje i kawiarnie czy też zajazdy, stacje benzynowe i mieszczące się w zespole zamkowym w Oporowie apartamenty i kwatery.

Inne

Więcej informacji o powiecie można znaleźć na stronie:

Jednostką zarządzającą powiatu jest Starostwo Powiatowe. Informacje urzędowe odnaleźć można na BIP starostwa.